Điều chỉnh Chương trình Xây dựng Luật - Pháp lệnh năm 2023 egymedx-egypt.com

Chương trình Xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2023 trình kỳ họp thứ 6 xẻ sung thêm Nghị quyết của Quốc hội về vận dụng thuế thu nhập doanh nghiệp xẻ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn toàn cầu...
Dieu chinh Chuong trinh Xay dung Luat, Phap lenh nam 2023 hinh anh 1Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV. (Hình ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành Nghị quyết số 39/2023/UBTVQH15 Điều chỉnh Chương trình Xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2023.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị ngã sung vào Chương trình Xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2023 để trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 6 (tháng 10/2023) theo quy trình tại một kỳ họp ctàn ác dự thảo quyết nghị gồm: Nghị quyết của Quốc hội về việc vận dụng thuế thu nhập doanh nghiệp ngã sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn thị trường quốc tế; Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế trị giá trị ngày càng tăng (report Quốc hội quyết nghị trong Nghị quyết kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV).

[Nghị quyết điều chỉnh Chương trình Xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2023]

Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân công cơ quan trình, cơ quan chủ trì thẩm tra, tham gia thẩm tra đối với những nghiệt dự thảo Nghị quyết này.

Cụ thể, Chính phủ là cơ quan trình; Ủy ban Tài chính, Ngân shung bạoh của Quốc hội là cơ quan chủ trì thẩm tra; Hội đồng Dân tộc, chung bạo Ủy ban khhung bạo của Quốc hội tham gia thẩm tra.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/11/2023./.

08/11/2023 Tin tức tổng hợp

3 cuộc chiến tranh uỷ nhiệm